Lietošanas noteikumi

Vietnes www.soso.lv (turpmāk tekstā - Vietne) īpašnieks un administrators ir "soso.lv" (turpmāk - Īpašnieks). Īpašnieks patur tiesības saturiski un vizuāli papildināt vai mainīt Vietnē esošo informāciju un noteikumus. Īpašniekam pastāv tiesības jebkurā laikā ierobežot bezmaksas piekļuvi Vietnei.

Apmeklētājs – persona, kas apmeklē vietni (www.soso.lv).

Apmeklējot Vietni, apmeklētājs piekrīt visiem Vietnes nosacījumiem. Tiek pieņemts, ka Apmeklētājs ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tiem piekrīt.

Vietnē pieejamais saturs ir paredzēts kā vispārīgs informācijas resurss un SOSO neatbild par katra aizdevēja piedāvātajiem pakalpojumiem un to nosacījumiem. Aicinām jūs apstiprināt šeit ietverto informāciju.SOSO nemudina interpretēt soso.lv tīmekļa vietnē pieejamās informācijas publicēšanu kā garantiju par aizdevēju pakalpojumu kvalitāti vai pieejamību.

Vietnē var būt ievietotas saites uz citu pušu pārvaldītām tīmekļa vietnēm. Saistītās vietnes nav soso.lv pārvaldībā un soso.lv nav atbildīgs par citās vietnēs pieejamo saturu. 

Vietnē sniegtā informācija par citu uzņēmumu piedāvātajiem un sniegtajiem pakalpojumiem ir vispārīga. Konkrētas atbildes uz Apmeklētāja jautājumiem (piemēram, aizdevumu līgumu nosacījumiem, maksājumu grafikiem, maksājumu kavējumiem, u.c.), kuri radušies apmeklējot Vietni, ir pieejamas konkrētā pakalpojumu sniedzēja mājaslapā.

SOSO neuzņemas nekādu atbildību par Apmeklētāja pieļautajām kļūdām un nenes atbildību par Vietnē esošās informācijas atbilstību katram Apmeklētājam.

Izpaustajai informācijai ir informatīvs raksturs, un Īpašnieks nav atbildīgs par lēmumiem vai veiktajām darbībām saistībā ar Vietnes apmeklētājiem, kas pieņemtas pēc Vietnes apmeklējuma, un par Vietnē ievietotās informācijas un ieteikumu apjomu.

Vietnē sniegtā informācija nāk no uzticamiem avotiem un var arī netikt individuāli / atsevišķi pārbaudīta.

Vietnē norādītās izmaksas ir norādītas informatīvos nolūkos, ja vien Vietnē nav sniegta cita informācija. Pirms kāda līguma parakstīšanas, aicinām detalizēti iepazīties ar konkrētā aizdevuma nosacījumiem.

Soso.lv patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un bez brīdinājuma mainīt šos Lietošanas noteikumus. Ja mēs mainīsim šos noteikumus, mēs publicēsim izmaiņas Vietnē. Mēs iesakām regulāri pārskatīt šos Noteikumus, lai būtu informēti par jebkādām izmaiņām. Turpinot piekļūt Vietnei vai lietot to pēc izmaiņu publicēšanas, Jūs apliecināt savu piekrišanu pārskatītajiem noteikumiem. Ja grozītie noteikumi Jums nav pieņemami, Jūsu vienīgā iespēja ir pārtraukt vietnes lietošanu.

Lietotāji ar lietotājvārdu un paroli tiks informēti par izmaiņām Noteikumos, kas piemērojami, piesakoties caur lapas bloķētāju, pieprasot apstiprināt un/vai pieņemt atjauninātos noteikumus.

Vietnes īpašnieks nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem (tiešiem, netiešiem vai nejaušiem), kas izriet no Vietnes lietošanas, un nekādā veidā nav atbildīgs par informācijas pieejamību par Vietni tīklā.

Vietnē pieejamā informācija ir iekļauta pieteikuma veidlapā un netiek izpausta trešajām personām.

Vietnē esošo informāciju var apskatīt un izdrukāt tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai.

Vietnē esošie logotipi, preču zīmes u.c. ir ar autortiesībām aizsargāti materiāli, uz kuriem attiecas Latvijas Republikas tiesību akti. Ar autortiesībām aizsargātais materiāls ir Īpašnieka vai citas fiziskas/juridiskas personas privātīpašums.

Izņemot "www.soso.lv", nevienam citam nav tiesību apstrādāt vai mainīt informāciju šajā vietnē. Jebkura informācijas publicēšana no Vietnes vai tās citāda izmantošana ir aizliegta bez iepriekšējas "www.soso.lv" piekrišanas.

Autortiesību pārkāpuma gadījumā, nosacījumu neievērošanas gadījumā un atkarībā no pārkāpuma rakstura un sekām pārkāpējs tiek saukts pie Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālatbildības.

Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas ietekmētu Vietnes sistēmas drošību, stabilitāti un darbības ātrumu.

Īpašniekam ir tiesības jebkurā laikā ieviest citus Vietnes lietošanas noteikumus, kas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi Vietnē. Vietnes izmantošana, tostarp jebkāda informācija, kas publicēta pēc izmaiņām, nozīmē jūsu piekrišanu visiem lietošanas noteikumiem.

Lūdzam pārtraukt lietot vietni, ja nepiekrītat noteikumiem un to saturam vai interneta saitei(-ēm)m. Pretenzijas, kas attiecas uz Vietnes saturu vai tā darbību tiek izskatītas balstoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.